Będą kolejne stacje paliwowe MOMO

7 572 000 zł, taki przychód planuje uzyskać, w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy, z automatycznych stacji paliwowych notowana na rynku NewConnect spółka MOMO S.A. Pierwszy obiekt został uruchomiony pod koniec grudnia 2010 roku w Grodzisku Mazowieckim, kolejne trzy stacje powstaną do końca 2011 roku. Aktualnie spółka gromadzi dokumentację umożliwiającą rozpoczęcie ich budowy.

W ciągu najbliższych dwóch lat zaplanowano budowę 8 samoobsługowych stacji paliwowych. Do końca 2015 roku firma zamierza łącznie uruchomić 31 stacji paliwowych.

Systematycznie realizujemy zobowiązania złożone inwestorom w trakcie private placement. Spółka w pełni wykonała plany dotyczące sprzedaży za 2010 rok. Nasze działania zostały pozytywnie zweryfikowane przez rynek, świadczy o tym m.in. wzrost kursu akcji naszej spółki o kilkadziesiąt procent – mówi Jacek Malec, prezes zarządu MOMO S.A. – Dołożymy wszelkich starań, aby nadal utrzymać dynamiczne tempo rozwoju spółki. Oczywiście nadal będziemy bardzo dokładnie weryfikacować lokalizacje pod przyszłe stacje paliwowe. To bardzo istotny element decydujący o powodzeniu planowanych inwestycji. Dlatego przed podjęciem decyzji o wyborze określonej lokalizacji dokonamy szczegółowej analizy uwzględniającej m.in. natężenie ruchu pojazdów, ilość ludzi mieszkających w najbliższej okolicy oraz siłę nabywczą potencjalnej klienteli. Czynniki, o których wspomniałem powodują, że w pierwszej kolejności bierzemy pod uwagę teren Mazowsza – regionu o największej dynamice rozwoju w Polsce oraz najniższym współczynniku bezrobocia, a także najwyższych zarobkach. Pozytywną koniunkturę, sprzyjającą realizacji naszych planów, tworzą także aktualnie realizowane projekty infrastrukturalne, które w naturalny sposób ułatwią rozwój całej branży paliwowej.

Spółka MOMO S.A. powstała w maju 2010 roku. Firma działa na bazie wniesionego aportem przedsiębiorstwa, które przygotowywało inwestycję w zakresie poszukiwania lokalizacji dla  poszczególnych stacji oraz pozyskiwania finansowania jak również składania wniosków o niezbędne pozwolenia. Aktualnie kapitał własny MOMO S.A. wynosi 4,8 mln.

MOMO