pHandel.pl dla handlowca | informacje z firm | oferty pracy | PR news dla mediów | szkolenia | nieruchomości i wnętrza

BizMarket news

Nowe osiedle mieszkaniowe w Dyminach

Email Drukuj PDF

Spółka Echo Investment rozpoczyna realizację ?Osiedla Południowego? przy ul. Sukowskiej w Dyminach koło Kielc.
?Osiedle Południowe? to kolejna inwestycja mieszkaniowa spółki Echo Investment realizowana w okolicach Kielc. ?Dyminy to z pewno¶ci± jeden z najciekawszych terenów inwestycyjnych. Osiedle zlokalizowane jest w pobliżu lasu, na południowym zboczu wzgórza, z którego roztacza się malowniczy widok. To idealne miejsce dla osób, które chc± mieszkać w otoczeniu przyrody, a jednocze¶nie mieć łatwy dostęp do miejskich atrakcji? - mówi Marlena Romańska, Manager ds. Sprzedaży Echo Investment.

Architekt Maciej Stoczkiewicz, autor projektu z biura StoMM Architektura: ?Poruszony pięknem przyrody, blisko¶ci± lasu, a przede wszystkim niezwykle przestrzennym widokiem zdecydowałem, że owe aspekty stan± się podstaw± układu urbanistycznego osiedla. Te założenia zdecydowały również o kształtowaniu przestrzeni publicznej w tym miejscu, formowaniu bryły i funkcji domów. Drogi wspinaj± się od wjazdów po zboczu działki, kończ± się placami, które maj± poł±czenia piesze z lasem znajduj±cym się ponad nimi. Z każdego ich odcinka roztacza się widok w stronę południow±, wschodni± i zachodni± obejmuj±cy Babi± Górę, Dyminy, Suków. Odpowiednie usytuowanie okien i tarasów powoduje, że widok ten obecny jest we wnętrzu budynków. Wprowadzenie prostych brył zabudowy, zastosowanie kamienia naturalnego o ciepłej barwie do wykończenia ważnych elementów kompozycyjnych, białych ¶cian, złamanych na pierwszej kondygnacji innym kolorem przykrytych poszerzonym okapem i niewysokim dachem - wszystko to daje wrażenie dopasowania domów do wzniesienia terenu i otaczaj±cej przyrody. Wnętrza o przemy¶lanym układzie funkcjonalnym zagospodarowano nie trac±c otwarć widokowych, kontaktu z przyrod±, a co najważniejsze optymalnego do¶wietlenia pomieszczeń. Przejrzyste założenia architektoniczne zgodne s± z tez± wybitnego architekta Ludwiga Mies van der Rohe - ?Mniej znaczy więcej?. W poł±czeniu z walorami otoczenia nadaj± Osiedlu Południowemu niepowtarzalny charakter?.

?Osiedle Południowe? to gotowy koncept architektoniczny oparty o pełn± infrastrukturę techniczn±. ?Nabywca działki otrzymuje o wiele więcej, niż w przypadku zakupu zwykłej nieruchomo¶ci gruntowej. Dostaje kompleksowy produkt deweloperski, pozwalaj±cy na szybk± realizację marzenia o własnym domu: pozwolenie na budowę, uzgodniony projekt i w pełni uzbrojon± działkę? - dodaje Marlena Romańska.

Realizacja projektu będzie prowadzona w trzech etapach. W pierwszym do sprzedaży przygotowano 29 działek o powierzchni od 761 mkw. do 1 639 mkw. pod domy wolnostoj±ce i 40 działek o powierzchni od 329 mkw. do 1 018 mkw. pod domy w zabudowie szeregowej. Projekty domów wolnostoj±cych maj± powierzchnię użytkow± od 162 mkw. do 188 mkw., natomiast domy w zabudowie szeregowej od 149 mkw. do 176 mkw.

?Projekty domów zdecydowanie odbiegaj± od typowych i powtarzalnych domów jednorodzinnych. Proporcje, materiały, kolorystyka, a także sama forma domów zostały dokładnie przeanalizowane ze szczególnym naciskiem na energooszczędno¶ć, funkcjonalno¶ć i estetykę? - podkre¶la architekt Maciej Stoczkiewicz.

Ceny pakietów deweloperskich (projekt domu+pozwolenie+działka) oferowanych w pierwszym etapie wahaj± się od 159 do 225 zł brutto za metr kwadratowy działki. Różnice cenowe wynikaj± z wielko¶ci i lokalizacji działek.  
Osiedle będzie ogrodzone i całodobowo chronione. Przy wjeĽdzie powstanie portiernia, która stanowić będzie współwłasno¶ć mieszkańców.

Termin zakończenia pierwszego etapu osiedla, który pozwoli na rozpoczęcie budowy domów, planowany jest na IV kwartał 2011 roku.

ECHO INVESTMENT SA to jedna z największych firm inwestycyjno-deweloperskich z polskim kapitałem. Spółka realizuje inwestycje w czterech głównych sektorach rynku nieruchomo¶ci: budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych i handlowo-rozrywkowych, budownictwie biurowym oraz hotelowym.
Od 1996 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Warto¶ciowych w Warszawie. Do dzisiaj firma zrealizowała w 28 miastach Polski ponad 80 projektów o ł±cznej powierzchni ok. 700 tys. mkw. Firma prowadzi również inwestycje w Rumunii na Węgrzech i Ukrainie.

www.echo.com.pl

ECHO INVESTMENT SA