pHandel.pl dla handlowca | informacje z firm | oferty pracy | PR news dla medi贸w | szkolenia | nieruchomo艣ci i wn臋trza

BizMarket news

Email Drukuj PDF

Sie elektromarket體 mediaexpert nieustannie powi阫sza ilo舵 us硊g dost阷nych dla klient體. Nowo禼i wprowadzon przez sie jest mo縧iwo舵 zakupu bilet體 za po秗ednictwem TicketPro. W salonach sprzeda縴 b阣zie mo縩a naby bilet do 秝iata rozrywki - koncerty, kabarety, imprezy sportowe to wszystko b阣zie w zasi阦u klient體 sieci.

Bilety sprzedawane za po秗ednictwem TicketPro drukowane s dopiero w momencie zakupu, dzi阫i temu systemowi klienci zawsze maj mo縧iwo舵 wyboru najlepszego z dost阷nych jeszcze miejsc, niezale縩ie od tego w kt髍ym z punkt體 chc go naby.

Jeste秏y pewni, 縠 us硊ga szybko przypadnie do gustu naszym klientom, elektromarkety mediaexpert s g丑wnie w miastach do 100 tys. mieszka馽體, cz阺to wi阠 b阣ziemy jedynym dostawc takiej us硊gi na rynkach lokalnych. Chcemy by nasi klienci mieli 秝iadomo舵 tego, 縠 opr骳z najni縮zych cen w mie禼ie mamy szeroki wachlarz us硊g, w tym w砤秐ie wprowadzona mo縧iwo舵 zakupu bilet體 na wydarzenia sportowe i kulturalne. m體i Bart硂miej 痚browski Dyrektor Generalny Grupy Domex.

Elektromarkety poza nowo wprowadzon us硊g oferuj swoim klientom mo縧iwo舵 wywo硑wania zdj赕, oraz szereg us硊g uwa縜nych za standardowe takie jak: zakupy na raty, ubezpieczenia, przed硊縪na gwarancja, utylizacja starego sprz阾u, do砤dowania telefon體. Dodatkowo klienci sieci elektromarket體 mog korzysta z us硊gi transportowej oraz autoryzowanego serwisu. Rozszerzenie wachlarza us硊g jest odpowiedzi sieci na rosn眂e zapotrzebowanie klient體 na kompleksow obs硊g.

Sie mediaexpert dzi阫i najni縮zym cenom, eksperckiej obs硊dze klienta osi眊n瓿a wiod眂 pozycj w miastach w kt髍ych posiada swoje plac體ki. Potwierdza to stale rosn眂a liczba zadowolonych klient體.Mediaexpert to dynamicznie rozwijaj眂a si sie elektromarket體, obecna na rynku od 8 lat. W chwili obecnej w ramach sieci dzia砤 225 market體. Marka jest obecna g丑wnie w miastach do 100 tys. mieszka馽體, gdzie jest liderem na rynkach lokalnych, oferuj眂 klientom najwi阫szy wyb髍 elektroniki u縴tkowej w najlepszych cenach. Poprzez aktywn ekspansj Mediaexpert jest rozpoznawaln mark elektromarket體 w bran縴 AGD/RTV w kraju. Mediaexpert jest firm ze 100% polskim kapita砮m.

MediaExpert / DOMEX
wi阠ej informacji z DOMEX