pHandel.pl dla handlowca | informacje z firm | oferty pracy | PR news dla mediów | szkolenia | nieruchomości i wnętrza

BizMarket news

Email Drukuj PDFLato to najpopularniejszy okres wyjazdów urlopowych, a zarazem? pracowity czas dla włamywaczy, którzy obserwuj± domy i mieszkania. Problem dotyczy w szczególno¶ci najniższych kondygnacji budynków, do których złodzieje przedostaj± się najczę¶ciej przez okna. Jak więc zabezpieczyć gospodarstwo domowe przed niepoż±danymi go¶ćmi?

W ciepłe, letnie dni często wietrzymy mieszkanie, zostawiaj±c niekiedy uchylone okna, także gdy wychodzimy z domu. Sytuację nierzadko wykorzystuj± złodzieje, którzy mog± próbować otworzyć klamkę z pomoc± sznurka, by dostać się do pomieszczenia. Zagrożenie dodatkowo wzrasta, gdy domownicy planuj± wakacyjne wyjazdy, a włamywacz może np. starać się podważyć okucie lub zbić szybę. Niebezpieczeństwo to da się jednak zminimalizować, montuj±c okna antywłamaniowe. Jakie warto wybrać?

Klamka i okucia nie do podważenia

Wielu włamywaczy dostaje się do mieszkania, otwieraj±c klamkę link±, by zyskać nieskrępowany dostęp do naszego dobytku. Temu szybkiemu, nieskomplikowanemu manewrowi można jednak zapobiec. Należy zadbać, by klamka była wyposażona w kluczyk. Je¶li zostanie ona unieruchomiona w jednej pozycji, próby zmiany jej położenia nie zakończ± się powodzeniem.

Zdarza się również, że złodzieje ? nie mog±c przekręcić klamki od zewn±trz ? staraj± się rozwiercić podtrzymuj±ce j± ¶ruby, przesun±ć lub podważyć okucie. Przed zagrożeniem tego typu chroni z kolei wkładka antyrozwierceniowa, dlatego warto zadbać także, by okno posiadało dodatkowe zabezpieczenie w okuciu.

Zawodowcy stosuj± dzi¶ coraz bardziej zaawansowane metody podważania okuć, co oznacza, że sama wkładka ochronna może okazać się niewystarczaj±ca ? tłumaczy Grzegorz Bułat, Szef Technologii OKNOPLAST. ? Jeżeli mieszkamy w lokalizacji szczególnie narażaj±cej nas na włamania, warto zainwestować w okucia wyposażone w zaczepy antywyważeniowe przymocowane do stalowego zbrojenia oraz specjalne czopy rozmieszczone na całym obwodzie okucia tak, by wzajemnie się zazębiały, uniemożliwiaj±c podważenie okna. To mechanizm, na który powinni¶my zwrócić szczególn± uwagę, ponieważ nie jest on dostępny we wszystkich oknach antywłamaniowych.

Szyba, której nic nie przebije

Gdy próby podważenia okucia zawiod±, zdeterminowani przestępcy mog± spróbować rozbić szybę. Jeżeli nie zadbamy o nowoczesne przeszklenia, okno mog± zniszczyć także chuligani, a nawet piłka dziecka s±siadów podczas wakacyjnych rozgrywek osiedlowych. Bior±c więc pod uwagę liczbę potencjalnych niebezpieczeństw zwi±zanych z naruszeniem tafli szybowej, warto zainteresować się tak± jej wersj±, która będzie wzmocniona specjaln± foli±.

Dobieraj±c pakiety szybowe, które skutecznie zabezpiecz± nas przed rozbiciem okna, powinni¶my pamiętać o prostej zasadzie ? więcej szkła i folii oznacza także skuteczniejsz± ochronę przed zniszczeniem szyby. Jeżeli zdecydujemy się więc na okno posiadaj±ce cztery warstwy szkła i folii antywłamaniowej PVB, możemy być pewni, że wytrzyma ono kilkukrotne uderzenie metalow± kul± waż±c± 4 kg. Takiej bariery nie naruszy przypadkowy chuligan ? komentuje Grzegorz Bułat, Szef Technologii OKNOPLAST. ? Co istotne, wzmocnione pakiety szybowe będ± dla domowników dużo bezpieczniejsze, ponieważ nawet je¶li okno pod wpływem dużej siły zostanie rozbite, odłamki nie rozprysn± się, rani±c osoby znajduj±ce się w pobliżu czy niszcz±c pomieszczenie. Po prostu przyklej± się one do folii.

Kiedy pora na alarm?


Jednym z najbardziej zaawansowanych rozwi±zań antywłamaniowych jest również alarm zamontowany w okuciu. Taki system jest wyposażony np. w czujniki ruchu reaguj±ce na próby podważenia i rozwiercenia okucia, a jego niewielkie rozmiary sprawiaj±, że pozostaje on niewidoczny dla osób postronnych. Kiedy przestępca będzie próbował więc dostać się do wnętrza budynku, uruchomiony system alarmowy w pierwszej kolejno¶ci zarygluje okna, a następnie wy¶le sygnał do agencji ochroniarskiej. Dodatkowe zabezpieczenie w postaci alarmu może okazać się przydatne szczególnie w przypadku domów parterowych.

Okna z klas±

W zależno¶ci od liczby i rodzaju zabezpieczeń okna antywłamaniowe oznaczane s± symbolem europejskich klas odporno¶ci RC. Modele posiadaj±ce certyfikat RC1 zapewni± zatem ochronę przed próbami kopania, uderzania czy wyrywania okna. Z kolei produkty wpisuj±ce się w kategorię RC2 poradz± sobie dodatkowo z narzędziami takimi jak łom, obcęgi czy ¶rubokręt. Ponadto okno wyższej klasy zabezpieczeń będzie wyposażone w odpowiednio rozmieszczone zaczepy antywłamaniowe oraz pakiet szybowy P4 składaj±cy się z dwóch warstw szkła i czterech warstw folii ochronnej.

Prócz szeregu zabezpieczeń oferowanych przez nowoczesne technologie, nie zapominajmy również o dodatkowych ¶rodkach ostrożno¶ci, które pomog± nam unikn±ć ryzyka włamania. Wsparcie s±siada, który od czasu do czasu zmieni położenie rolet czy po prostu będzie miał oko na mieszkanie, może okazać się bezcenne.OKNOPLAST
press box