pHandel.pl dla handlowca | informacje z firm | oferty pracy | PR news dla medi贸w | szkolenia | nieruchomo艣ci i wn臋trza

BizMarket news

Email Drukuj PDFZaoblone kszta硉y, p砤skie powierzchnie d紈igni i wylewek oraz 砤two舵 do utrzymania w czysto禼i to cechy charakterystyczne kolekcji Alpinia. Seria zosta砤 stworzona przez mark Deante z dba硂禼i o szczeg蟪y, czego dowodem jest rekomendacja pracowni Tu architekci oraz autorki bloga PerfekcyjnaWdomu.pl. Produkty stanowi idealne rozwi眤anie do nowoczesnych wn阾rz.

Trendy wn阾rzarskie obowi眤uj眂e w ostatnich latach stanowi r罂norodne interpretacje minimalizmu. Proste bry硑, neutralne kolory i ergonomia u縴tkowania to elementy odgrywaj眂e bardzo wa縩 rol w przypadku armatury 砤zienkowej i kuchennej.

Przyjazny design

Seria firmy Deante sk砤da si z modeli: umywalkowych (niskiego i wysokiego), wannowego, natryskowego i bidetowego. Uzupe硁ieniem serii jest bateria kuchenna z charakterystyczn wylewk w prostok眛nym kszta砪ie o okr眊硑m przekroju. Na wszystkie modele Deante udziela a 7-letniej gwarancji.

- Kolekcja Alpinia wyr罂nia si minimalistycznym designem. Nowoczesna seria pozwoli stworzy modn i funkcjonaln 砤zienk - m體i architekci Mateusz Cyganek i Maciej Kocza駍ki z pracowni Tu architekci.

Zaokr眊lona d紈ignia odpowiada krzywiznom wylewki, tworz眂 sp骿n ca硂舵. Okr眊砮 przekroje nadaj bateriom sztorcowym 砤godny charakter i wprowadzaj r體nowag. Niewielkie rozmiary baterii oraz sp砤szczone korpusy modeli 禼iennych pozwalaj na zastosowanie serii nawet w bardzo ma硑ch pomieszczeniach przy zachowaniu walor體 u縴tkowych.

Laboratoryjna czysto舵

Nieestetyczne zacieki i osad na bateriach lub deszczowni sprawiaj, 縠 nawet najlepiej zaaran縪wana przestrze traci sw骿 urok. Brak zag酬bie oraz delikatne zaokr眊lenia, kt髍ymi wyr罂niaj si produkty Alpinia marki Deante, utrudniaj osadzanie si zanieczyszcze i jednocze秐ie u砤twiaj szybkie usuwanie zabrudze.

? W dobrze zaprojektowanej 砤zience mo縩a bez trudu utrzyma porz眃ek. Kolekcja Alpinia wyr罂nia si op硑wowymi kszta硉ami, dzi阫i czemu jej powierzchnia jest 砤twa do utrzymania w czysto禼i ? m體i Kinga Petrus, autorka bloga PerfekcyjnaWdomu.pl

Chc眂 utrzyma armatur w l秐i眂ej czysto禼i warto pami阾a o kilku prostych zasadach. W przypadku t硊stych plam i 秎ad體 palc體 wystarczy u縴 g眀ki zmoczonej w letniej wodzie z p硑nem do mycia naczy. Kamie skutecznie rozpu禼i roztw髍 wody z octem, kt髍y nale縴 zmy czyst wod, aby nie uszkodzi delikatnej powierzchni. Nale縴 wystrzega si kwas體, alkoholu, chloru i wybielaczy, zawartych w popularnych 秗odkach czyszcz眂ych. Dodatkowo, nie wolno u縴wa chropowatych g眀ek i 禼iereczek, kt髍e mog porysowa chrom.

 bateria umywalkowa niski korpus
zasi阦 wylewki: 110 mm
wysoko舵 korpusu: 145 mm
sugerowana cena brutto: 189 z
 bateria umywalkowa wysoki korpus
zasi阦 wylewki: 165 mm
wysoko舵 korpusu: 320 mm
sugerowana cena brutto: 289 z
 bateria bidetowa
zasi阦 wylewki: 115 mm
wysoko舵 korpusu: 137 mm
sugerowana cena brutto: 189 z

bateria natryskowa
sugerowana cena brutto: 209 z

bateria wannowa
zasi阦 wylewki: 137 mm
sugerowana cena brutto: 269 z
 bateria zlewozmywakowa
zasi阦 wylewki: 195 mm
wysoko舵 korpusu: 308 mm
sugerowana cena brutto: 249 z


Filmy na temat kolekcji:
https://www.youtube.com/watch?v=RZQJHUXX7Nw
https://www.youtube.com/watch?v=k9ymUkfbbEM

Wi阠ej informacji: https://deante.pl/pl/alpiniaDeante to polska marka, kt髍a od 27 lat z powodzeniem funkcjonuje na rodzimym, jak i zagranicznych rynkach. Szeroki wachlarz asortymentu obejmuje wyposa縠nie kuchenne, a w nim: baterie, zlewozmywaki granitowe, stalowe i ceramiczne oraz wyposa縠nie 砤zienkowe, zawieraj眂e zestawy i panele natryskowe, brodziki, kabiny, baterie oraz ceramik. Firma dba o to, aby oferowane produkty wyr罂nia硑 si zar體no wysok jako禼i, jak i ciekawym designem. Deante wsp蟪pracuje z utytu硂wanymi projektantami i m硂dymi tw髍cami. Dzi阫i ich kreatywno禼i powstaj innowacyjne produkty nagradzane w licznych konkursach wzorniczych, takich np. jak: must have, Top Design Award, PRODECO, Z硂te Ville.

Grupa Deante posiada nowoczesn fabryk zlewozmywak體 granitowych w Tomaszowie Mazowieckim, na terenie sdzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Rocznie ponad milion produkt體 Deante trafia do polskich mieszka. Firma cieszy si opini solidnego partnera biznesowego, co potwierdzi硑 liczne tytu硑: ?Przedsi阞iorstwo Fair Play?, ?Gazele Biznesu? i ?Solidny Partner?.

Deante (PRESS BOX)