pHandel.pl dla handlowca | informacje z firm | oferty pracy | PR news dla mediów | szkolenia | nieruchomości i wnętrza

BizMarket news

Email Drukuj PDF

Akcja ?Daj się o¶wiecić? ostrzegaj±ca Klientów przed nieuczciwymi sprzedawcami na rynku energii oraz pokazuj±ca mechanizmy ich działania, została zakwalifikowana do finału Golden Arrow w kategorii działania CSR firm i marek. W konkursie oceniana jest efektywno¶ć i innowacyjno¶ć narzędzi komunikacji marketingowej.


W czasie trwania kampanii ?Daj się o¶więcić? okazało się, że aż 42 proc. uczestników nie czyta regulaminów przed ich podpisaniem, gdy zapoznaj± się z nimi poza siedzib± firmy.

Podczas eventów zorganizowanych w 17 miastach w Polsce, w regionach nasilonego działania nieuczciwych sprzedawców energii, ankieterzy zapraszali losowo wybranych przechodniów do udziału w konkursach z nagrodami. W celu wzięcia udziału w zabawie chętni podpisywali regulamin konkursu, w którym celowo znalazły się ukryte niekorzystne zapisy.

Osoby, które podpisały regulamin bez czytania, musiały wypełnić jeden z jego warunków, na który wcze¶niej wyraziły zgodę. Po ich spełnieniu otrzymywały nagrody. W¶ród warunków znalazło się m.in. wykonanie dziesięciu przysiadów z zamkniętymi oczami, za¶piewanie piosenki, zatańczenie walca, wyrecytowanie kilku wersów inwokacji z "Pana Tadeusza" lub skakanie na skakance.

Konkurs Marketingu Bezpo¶redniego ?Golden Arrow? organizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie Marketingu i VFP Communications od 2006 r. Jego celem jest promowanie efektywno¶ci w działaniach marketingowych. Jury oceniać będzie zarówno kreatywne podej¶cie w poszczególnych elementach kampanii  jak i skuteczno¶ć opracowanej strategii.

W tegorocznej edycji, PGE Obrót z projektem ?Daj się o¶wiecić? (agencja El Padre) powalczy o nagrodę z PepsiCo (?Up Up Hippo?, agencja Deloitte Digital) oraz z Orange Polska (?Kluby Sportowe Orange?, agencja Afekt).

Rozstrzygnięcie konkursu nast±pi 22 czerwca w Warszawie podczas uroczystej Gali Golden Arrow.

Spot podsumowuj±cy akcję ?Daj się o¶wiecić? -
https://www.youtube.com/watch?v=doQP4fCsS3MPGE Obrót
press box