pHandel.pl dla handlowca | informacje z firm | oferty pracy | PR news dla medi贸w | szkolenia | nieruchomo艣ci i wn臋trza

BizMarket news

Email Drukuj PDFW sporcie tak samo jak w 縴ciu, za ka縟ym sukcesem kryje si czyje wsparcie. Opr骳z ci昕kiej pracy i talentu, zawodnicy dru縴ny sportowe potrzebuj wsparcia, kt髍e pozwoli na rozwini阠ie skrzyde. Dlatego te firma WIIOWSKI zdecydowa砤 si na wsparcie VII Mi阣zynarodowego Turnieju Sokolika U-10

Ju po raz si骴my na murawie w Starym S眂zu m硂dzi sportowcy rozegraj Mi阣zynarodowy Turniej Sokolika U-10. Zmagania najzdolniejszych pi砶arzy z r罂nych kraj體, b阣zie mo縩a ogl眃a w dniach 17-18 czerwca. Marka WIIOWSKI ma zaszczyt by w gronie sponsor體 tego mi阣zynarodowego turnieju.

Mi阣zynarodowy Turniej Sokolika U-10 to 秝i阾o m硂dych pi砶arzy. I cho to jeszcze nie zawodowcy, ich meczom towarzysz emocje nie mniejsze ni te podczas rozgrywek na najwi阫szych stadionach 秝iata. Uczestnicz眂 w tym wa縩ym wydarzeniu firma WIIOWSKI chce podkre秎i wag przedsi陊zi赕 kierowanych do pocz眛kuj眂ych sportowc體. Wsparcie rozwoju m硂dych talent體 i umo縧iwianie im doskonalenia umiej阾no禼i ju wiele lat temu by砤 jednym z priorytet體 firmy w zakresie pracy na rzecz spo砮cze駍twa w kt髍ym funkcjonuje.

?Poprzez patronowanie atrakcyjnym wydarzeniom sportowych i wspieranie nietuzinkowych talent體 chcemy cho w niewielkiej mierze przyczyni si do promowania sportu, zdrowej rywalizacji i zdrowego stylu 縴cia. Tak te jest podczas tegorocznej edycji Mi阣zynarodowego Turnieju Sokolika U-10. Chcemy dzieli si z m硂dymi pi砶arzami nie tylko pozytywn睜energi, ale tak縠 realnym wsparciem. Za wszystkie dru縴ny trzymamy kciuki i wierzymy, 縠 wszyscy mog by zwyci陑cami.?? dodaje Irmina D硊gopolska, specjalista ds. marketingu sportowego firmy WIIOWSKI.

WIIOWSKI (PRESS BOX)