Dobre praktyki PGE Obrót wyróżnione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Dobre praktyki PGE Obrót wyróżnione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Działania z zakresu zrównoważonego rozwoju prowadzone przez PGE Obrót – największego sprzedawcę energii elektrycznej w Polsce, należącego do Grupy Kapitałowej PGE, znalazły się w najnowszym raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki 2019”. W publikacji wyróżniono projekty realizowane przez PGE Obrót, które dotyczą głównie zagadnień konsumenckich, w tym udogodnień wprowadzonych w Biurach Obsługi Klienta, a także projektów zaangażowanych społecznie, realizowanych na rzecz lokalnej społeczności. Jako największy sprzedawca energii elektrycznej w Polsce, któremu zaufało ponad 5…

czytaj więcej